Veľké Úľany − Jelka

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Veľké Úľany − Jelka
Adresa Leninova 217, 925 22 Veľké Úľany
Telefónne číslo +421 31 787 83 64
E-mail velkeulany@ecav.sk
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Štefan Jahelka , +421 948 012 584 , stefan.jahelka@post.sk
Zborový dozorca: Ján Botka
Kantorka: Milada Jahelková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 09:15 vo Veľkých Úľanoch a o 10:45 v Jelke.