Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Piešťany
Adresa Štefánikova 6664/2A, 921 01 Piešťany
Telefónne číslo +421 33 772 18 08
E-mail piestany@ecav.sk
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web https://zbory.ecav.sk/piestany

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: ThDr. Branislav Dolinský , +421 918 152 311 , brano.dolinsky@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Natália Šestáková, PhD.
Kantorka: Ing. Melánia Masaryková
Kantorka: Milota Trnavská
Kantorka: Mgr. Judita Ďurčová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. a každý štvrtok o 17.00 hod. v Piešťanoch, okrem letných prázdnin. Poslednú nedeľu v mesiaci o 14.00 hod sú Služby Božie v Novej Lehote.

Zbory administrované týmto zborom