Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Piešťany
Adresa Štefánikova 6664/2A, 921 01 Piešťany
Telefónne číslo +421 33 772 18 08
E-mail piestany@ecav.sk
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.zbory.ecav.sk/piestany

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: ThDr. Branislav Dolinský , +421 918 152 311 , brano.dolinsky@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Natália Šestáková, PhD.
Kantorka: Ing. Melánia Masaryková
Kantor: Lothar Walter

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sa konajú každú nedeľu o 9:30 a každý štvrtok o 17:00 v Piešťanoch, okrem letných prázdnin. Poslednú nedeľu v mesiaci o 14:00 sú SB v Novej Lehote. V nedeľu o 15:00 sa konajú striedavo SB v Moravanoch nad Váhom, Veľkom Orvišti, Hornej Strede a Drahovciach.