Gemerský seniorát

Základné informácie

Názov Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Zimná 108, 049 25 Dobšiná
Telefónne číslo 0918 828 348
E-mail ges@ecav.sk
Dištrikt Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.gesecav.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Radovan Gdovin , ges@ecav.sk
Konsenior: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak , dusanaadrianah@centrum.sk
Konseniorka: Mgr. Karmen Želinská , karmenzelinska@gmail.com
Seniorálna kaplánka: Mgr. Lucia Fagová , 0944 242 530
Seniorálny dozorca: Michal Terrai , mterrai@gmail.com

Cirkevné zbory

Betliar

Farár: Mgr. Ján Gdovin Adresa: Kaštieľna 260, 049 21 Betliar Telefónne číslo: 0911 882 201

Chyžné

Farárka: Mgr. Emília Völgyiová Adresa: Chyžné 51, 049 18 p. Lubeník Telefónne číslo: 0918 828 314 E-mail: v.emilia@seznam.sk Web: www.efach.websnadno.cz

Dlhá Ves

Farár: Adresa: Kostolná 179, 049 55 Dlhá Ves Telefónne číslo: 0904 255 427

Dobšiná

Farár: Mgr. Radovan Gdovin Adresa: Zimná 108, 049 25 Dobšiná Telefónne číslo: 0918 828 348 E-mail: dobsina@ecav.sk Web: www.ecavdobsina.sk

Gemerská Poloma

Farár: Mgr. Daniel Gdovin Adresa: Súľovská 77, 049 22 Gemerská Poloma Telefónne číslo: 0902 844 162 E-mail: gem.poloma@ecav.sk

Gemerské Teplice

Farár: Adresa: 049 16 Gemerské Teplice 63 Telefónne číslo: 0903 135 443

Jelšava

Farár: Mgr. Ivan Bojna Adresa: Nám. SNP 488, 049 16 Jelšava Telefónne číslo: 058/448 20 65, 0903 135 443 E-mail: jelsava@ecav.sk, bojnaivan@gmail.com

Kameňany

Farár: Adresa: 049 62 Kameňany Telefónne číslo: 0903 135 443

Koceľovce

Farárka: Mgr. Emília Velebírová Adresa: Koceľovce 31, 049 35 p. Ochtiná Telefónne číslo: 0911 747 211 E-mail: emilia.velebirova@gmail.com

Kunova Teplica

Farár: Adresa: 049 32 Kunova Teplica

Mokrá Lúka

Farárka: Mgr. Marta Klátiková Adresa: 050 01 Mokrá Lúka 232 Telefónne číslo: 0918 828 373

Muránska Dlhá Lúka

Farár: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak Adresa: Muránska Dlhá Lúka 126, 050 01 Revúca Telefónne číslo: 058/443 33 13 E-mail: dusanaadrianah@centrum.sk

Nandraž

Farár: Adresa: Nandraž, 049 61 p. Rákoš

Nižná Slaná – Kobeliarovo

Farár: Adresa: Letná 39, 049 23 Nižná Slaná

Ochtiná

Farár: Adresa: 049 35 Ochtiná 150 Telefónne číslo: 0905 874 096

Ratkovské Bystré

Farár: Mgr. Miroslav Kerekréty Adresa: 982 66 Ratkovské Bystré 62 Telefónne číslo: 047/549 12 15

Ratková

Farár: Adresa: 982 65 Ratková 2

Rejdová

Farár: Adresa: 049 26 Rejdová 33 Telefónne číslo: 058/7940146 , 0911 297 209

Revúca

Farárka: Mgr. Ing. Danica Hudecová Adresa: Francisciho 19, 050 01 Revúca Telefónne číslo: 058/442 18 62, 0918 828 311 E-mail: revuca@ecav.sk

Roštár

Farár: Adresa: Roštár 23, 049 35 p. Ochtiná

Rožňava

Farár: ThDr. Jerguš Olejár, PhD. Adresa: Šafárikova 5, 048 01 Rožňava Telefónne číslo: 058/732 50 66, 0918 828 353 E-mail: roznava@ecav.sk Web: www.ecav-rv.sk

Rožňavské Bystré

Farár: Adresa: 049 31 Rožňavské Bystré 76 E-mail: roz.bystre@ecav.sk Web: www.ecav-roznavskebystre.sk

Sirk

Farárka: Mgr. Adriana Hrivnaková Adresa: 049 64 Sirk 75 Telefónne číslo: 058/443 33 13 E-mail: dusanaadrianah@centrum.sk

Slavošovce

Farárka: Mgr. Viera Kmecová Adresa: 049 36 Slavošovce 161 Telefónne číslo: 058/799 91 55, 0902 712 737 E-mail: slavosovce@ecav.sk

Vlachovo

Farárka: Mgr. Martina Gdovinová Adresa: Kamenná 137, 049 24 Vlachovo Telefónne číslo: 058/795 91 98, 0908 970 100, 0918 828 319 E-mail: vlachovo@ecav.sk Web: www.ecav-vlachovo.eu

Vyšná Slaná

Farárka: Mgr. Karmen Želinská Adresa: 049 26 Vyšná Slaná 185 Telefónne číslo: 058/794 01 46, 0911 297 209 E-mail: vysnaslana@ecav.sk, karmenzelinska@gmail.com

Čierna Lehota

Farár: Adresa: Čierna Lehota 59, 049 36 p. Slavošovce E-mail: ciernalehota@ecav.sk

Šivetice

Farár: Adresa: 049 15 Šivetice

Štítnik

Farárka: Mgr. Jana Ilčisková Adresa: Teplická 208, 049 32 Štítnik Telefónne číslo: 0907 337 855 E-mail: stitnik@ecav.sk