Gemerský seniorát

Základné informácie

Názov Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Zimná 108, 049 25 Dobšiná
Telefónne číslo +421 918 828 348
E-mail ges@ecav.sk
Dištrikt Východný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.gesecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/Gemersk%C3%BD-senior%C3%A1t-ECAV-na-Slovensku-1496408543780068/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Radovan Gdovin , +421 918 828 348 , radovangdovin@gmail.com
Seniorátny dozorca: Michal Terrai , mterrai@gmail.com
Konsenior: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak , +421 915 816 502 , dusanaadrianah@centrum.sk
Konseniorka: Mgr. Karmen Želinská , +421 911 297 209 , karmenzelinska@gmail.com
Seniorátna kaplánka: Mgr. Ľubica Gdovinová , +421 911 591 402 , lubiskorenova@gmail.com

Ďalšie informácie

Mgr. Ľubica Gdovinová je od 21. 10. 2021 na materskej dovolenke.

Cirkevné zbory

Betliar

Zborová farárka: Mgr. Erika Sýkorová, PhD. Zborový dozorca: Viliam Grieger Adresa: Kaštieľna 260, 049 21 Betliar

Chyžné

Zborová farárka: Mgr. Emília Völgyiová Zborový dozorca: Peter Benedikty Adresa: Chyžné 51, 049 18 p. Lubeník Telefónne číslo: +421 918 828 314 E-mail: v.emilia@seznam.cz Web: www.efach.websnadno.cz

Čierna Lehota

Administruje: Mgr. Jana Hrivniaková (Štítnik) Zborová dozorkyňa: Kvetoslava Zacharová Adresa: Čierna Lehota 59, 049 36 p. Slavošovce E-mail: ciernalehota@ecav.sk

Dlhá Ves

Administruje: Mgr. Peter Hlavatý (Rožňavské Bystré) Zborový dozorca: Ing. Zoltán Flander Adresa: Kostolná 179, 049 55 Dlhá Ves E-mail: czecavdlhaves@gmail.com

Dobšiná

Zborový farár: Mgr. Radovan Gdovin Zborový dozorca: Ing. Ján Mihók Adresa: Zimná 108, 049 25 Dobšiná Telefónne číslo: +421 918 828 348 E-mail: dobsina@ecav.sk Web: www.ecavdobsina.sk

Gemerská Poloma

Administruje: Mgr. Erika Sýkorová, PhD. (Betliar) Adresa: Súľovská 77, 049 22 Gemerská Poloma E-mail: gem.poloma@ecav.sk

Gemerské Teplice

Administruje: Mgr. Ivan Bojna (Jelšava) Zborová dozorkyňa: Mgr. Laura Durančíková Adresa: 049 16 Gemerské Teplice 63 Telefónne číslo: +421 903 135 443 E-mail: bojnaivan@gmail.com

Jelšava

Námestný farár: Mgr. Ivan Bojna Zborový dozorca: MVDr. Milan Kolesár Adresa: Nám. SNP 488, 049 16 Jelšava Telefónne číslo: +421 58 448 20 65 E-mail: bojnaivan@gmail.com

Kameňany

Administruje: Mgr. Ivan Bojna (Jelšava) Adresa: 049 62 Kameňany Telefónne číslo: +421 903 135 443

Koceľovce

Administruje: Mgr. Ľubica Štefanidesová (Nižná Slaná – Kobeliarovo) Zborová dozorkyňa: Božena Tomková Adresa: Koceľovce 31, 049 35 p. Ochtiná Telefónne číslo: +421 911 747 211

Kunova Teplica

Administruje: Mgr. Peter Hlavatý (Rožňavské Bystré) Adresa: Kunova Teplica 127, 049 32 Kunova Teplica E-mail: czecavkunovateplica@gmail.com

Mokrá Lúka

Zborová farárka: Mgr. Marta Klátiková Zborová dozorkyňa: Margita Paličková Adresa: 050 01 Mokrá Lúka 232 Telefónne číslo: +421 918 828 373

Muránska Dlhá Lúka

Zborový farár: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak Zborový dozorca: Ján Ondrik ml. Adresa: Muránska Dlhá Lúka 126, 050 01 Revúca Telefónne číslo: +421 58 443 33 13 E-mail: dusanaadrianah@centrum.sk

Nandraž

Administruje: Mgr. Dušan Pavel Hrivnak (Muránska Dlhá Lúka) Zborová dozorkyňa: Martina Jesenáková Adresa: Nandraž, 049 61 p. Rákoš Telefónne číslo: +421 58 443 33 13 E-mail: dusanaadrianah@centrum.sk

Nižná Slaná – Kobeliarovo

Námestná farárka: Mgr. Ľubica Štefanidesová Zborový dozorca: Ing. Marian Turic Adresa: Letná 39, 049 23 Nižná Slaná Telefónne číslo: +421 902 122 839 E-mail: niznaslana@ecav.sk

Ochtiná

Diakon: Martin Dudáš Kantorka: Mgr. Eva Vidová, Dis.art. Adresa: 049 35 Ochtiná 150 Telefónne číslo: +421 905 874 096 E-mail: mato096@azet.sk

Ratková

Administruje: Mgr. Vladimír Vančík (Ratkovské Bystré) Zborový dozorca: Ján Lihan Adresa: 982 65 Ratková 2

Ratkovské Bystré

Zborový farár: Mgr. Vladimír Vančík Zborový dozorca: Vladimír Ďuriška Adresa: 982 66 Ratkovské Bystré 62 Telefónne číslo: +421 47 549 12 15

Rejdová

Administruje: Mgr. Karmen Želinská (Vyšná Slaná) Zborový dozorca: Ing. Ján Kolesár, PhD. Adresa: 049 26 Rejdová 33 Telefónne číslo: +421 58 794 01 46, +421 911 297 209

Revúca

Zborová farárka: Mgr. Ing. Danica Hudecová Námestná farárka: Mgr. Viera Kmecová Zborová dozorkyňa: Anna Vrbiarová Adresa: Francisciho 19, 050 01 Revúca Telefónne číslo: +421 58 442 18 62 E-mail: revuca@ecav.sk

Rožňava

Zborový farár: ThDr. Jerguš Olejár, PhD. Námestný farár: Mgr. Viliam Solárik Zborový dozorca: Ing. Ivan Nemčok Adresa: Šafárikova 5, 048 01 Rožňava Telefónne číslo: +421 58 732 50 66 Web: www.ecav-rv.sk

Rožňavské Bystré

Námestný farár: Mgr. Peter Hlavatý Zborová dozorkyňa: Marta Lajčáková Adresa: 049 31 Rožňavské Bystré 76 E-mail: czecavroznavskebystre@gmail.com

Sirk

Námestná farárka: Mgr. Adriana Hrivnaková Adresa: 049 64 Sirk 75 Telefónne číslo: +421 58 443 33 13 E-mail: dusanaadrianah@centrum.sk

Slavošovce

Zborová kaplánka: Mgr. Kristína Halžová Zborový dozorca: Bc. Július Lalik Adresa: 049 36 Slavošovce 161 Telefónne číslo: +421 58 799 91 55 E-mail: slavosovce@ecav.sk

Šivetice

Administruje: Mgr. Ivan Bojna (Jelšava) Zborový dozorca: Ladislav Greguš Adresa: 049 15 Šivetice

Štítnik

Zborová farárka: Mgr. Jana Hrivniaková Zborový dozorca: Mgr. Matúš Molnár Adresa: Teplická 208, 049 32 Štítnik Telefónne číslo: +421 907 337 855 E-mail: stitnik@ecav.sk

Vlachovo

Zborová farárka: Mgr. Martina Gdovinová Zborový dozorca: Ing. Miloš Hajdúk Adresa: Kamenná 137, 049 24 Vlachovo Telefónne číslo: +421 58 795 91 98, +421 908 970 100 E-mail: vlachovo@ecav.sk Web: www.ecav-vlachovo.eu

Vyšná Slaná

Zborová farárka: Mgr. Karmen Želinská Zborový dozorca: Miloš Klima Adresa: 049 26 Vyšná Slaná 185 Telefónne číslo: +421 58 794 01 46 E-mail: vysnaslana@ecav.sk, karmenzelinska@gmail.com