Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobšiná
Adresa Zimná 108, 049 25 Dobšiná
Telefónne číslo +421 918 828 348
E-mail dobsina@ecav.sk
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavdobsina.sk
Facebook https://www.facebook.com/ecavdobsina/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Radovan Gdovin , +421 918 828 348 , radovangdovin@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Anna Kavková
Kantorka: Ivana Takáčová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 v Dobšinej a podľa dohody v Mlynkoch.

Zbory administrované týmto zborom