Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ochtiná
Adresa 049 35 Ochtiná 150
Telefónne číslo +421 905 874 096
E-mail mato096@azet.sk
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Koceľovce

Kontaktné osoby / pracovníci

Diakon: Martin Dudáš , +421 905 874 096 , mato096@azet.sk
Zborová dozorkyňa: Mgr. Eva Vidová, Dis.art.
Kantor: Milan Leng
Kantorka: Mgr. Eva Vidová, Dis.art.
Administruje: Mgr. Emília Velebírová , +421 911 747 211 , emilia.velebirova@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Ochtinej a o 13:15 v Rochovciach.

Prehliadku románsko-gotického kostola s nádhernými freskami treba ohlásiť na tel. čísle +421905874096.