Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca
Adresa Francisciho 19, 050 01 Revúca
Telefónne číslo +421 58 442 18 62
E-mail revuca@ecav.sk
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/CZ-ECAV-Rev%C3%BAca-319849758059037

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Ing. Danica Hudecová , +421 918 828 311 , danicahude@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Viera Kmecová , +421 902 712 737 , kmecovavierka@gmail.com
Kantorka: PhDr. Jana Januchová
Zborová poddozorkyňa: Mgr. Martina Mikušová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Revúcej, 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 15:00 v Zariadení opatrovateľskej služby a 1. nedeľu v mesiaci o 16:00 v nemocnici.