Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vlachovo
Adresa Kamenná 137, 049 24 Vlachovo
Telefónne číslo +421 58 795 91 98, +421 908 970 100
E-mail vlachovo@ecav.sk
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecav-vlachovo.eu
Facebook www.facebook.com/ecavvlachovo

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Martina Gdovinová , +421 918 828 319 , vlachovo@ecav.sk
Zborový dozorca: Ing. Miloš Hajdúk
Kantor: Lukáš Hajdúk
Kantorka: Paulína Hrubošová
Kantor: Filip Kováč

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 vo Vlachove a o 11:00 v Gočove.