Vyšná Slaná

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vyšná Slaná
Adresa 049 26 Vyšná Slaná 185
Telefónne číslo +421 58 794 01 46
E-mail vysnaslana@ecav.sk, karmenzelinska@gmail.com
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%A9-zbory-ECAV-Vy%C5%A1n%C3%A1-Slan%C3%A1-a-Rejdov%C3%A1-409087129501896/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Karmen Želinská , +421 911 297 209 , karmenzelinska@gmail.com
Zborový dozorca: Miloš Klima
Kantor: Ing. Ján Bezek

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00.

Zbory administrované týmto zborom