Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rejdová
Adresa 049 26 Rejdová 33
Telefónne číslo +421 58 794 01 46, +421 911 297 209
E-mail
Seniorát Gemerský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vyšná Slaná
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%A9-zbory-ECAV-Vy%C5%A1n%C3%A1-Slan%C3%A1-a-Rejdov%C3%A1-409087129501896/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Ing. Ján Kolesár, PhD.
Kantorka: Jarmila Dorová
Administruje: Mgr. Karmen Želinská , +421 911 297 209 , karmenzelinska@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú  každú nedeľu o 9:30 v Rejdovej a 1. nedeľu v mesiaci o 14:00 v Dome seniorov.