Myjavský seniorát

Základné informácie

Názov Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce
Telefónne číslo +421 34 628 32 02
E-mail mys@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/Myjavsk%C3%BD-senior%C3%A1t-ECAV-na-Slovensku-1818686588410955/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. , +421 908 118 675 , fara.vrbovce@gmail.com
Seniorátny dozorca: Vladimír Malý , vladimirmaly81@gmail.com
Konseniorka: Mgr. Iveta Vachulová , +421 907 527 333 , turaluka@ecav.sk
Námestný farár: Mgr. Ľubomír Batka st. , +421 918 828 138 , lubobatka@gmail.com

Ďalšie informácie

Mgr. Ľubomír Batka bol 01.11.2023 menovaný za námestného farára na miesto seniorálneho kaplána Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku.

Cirkevné zbory

Brezová pod Bradlom

Zborová farárka: Mgr. Lívia Lichancová Námestný farár: Mgr. Ján Lichanec Zborová dozorkyňa: Jana Bôžiková Adresa: Piešťanská 4/16, 906 13 Brezová pod Bradlom Telefónne číslo: +421 34 624 21 36 E-mail: brezova@ecav.sk

Bukovec

Zborový farár: Mgr. Ján Sadloň Zborová dozorkyňa: Jana Sládková Adresa: 906 14 Bukovec 138 Telefónne číslo: +421 905 638 466 E-mail: bukovec@ecav.sk

Častkov

Zborový farár: Mgr. Pavol Štefek Zborová dozorkyňa: Viera Juríčková Adresa: 906 04 Častkov 103 Telefónne číslo: +421 34 651 13 16 E-mail: castkov@ecav.sk

Hlboké

Námestný farár: Mgr. Juraj Šefčík Zborový dozorca: Ing. Miloš Čobrda Adresa: 906 31 Hlboké 115

Holíč

Zborová farárka: Mgr. Emília Talábová Zborový dozorca: Mgr. Peter Michalička Adresa: Bratislavská 41, 908 51 Holíč Telefónne číslo: +421 34 668 23 94, +421 911 912 191 E-mail: holic@ecav.sk

Kostolné

Zborová farárka: ThDr. Ľubica Kopincová, Mgr. Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Pepelová Adresa: 916 13 Kostolné 2 Telefónne číslo: +421 32 779 02 53 E-mail: kostolne@ecav.sk Web: www.evanjelikkostolne.estranky.sk

Košariská − Priepasné

Námestná farárka: Mgr. Vladimíra Balcová Zborová dozorkyňa: Ing. Jana Ďuríšek Sedláková Adresa: 906 15 Košariská 95 Telefónne číslo: +421 34 624 28 24 E-mail: kosariska@ecav.sk

Krajné

Námestný farár: Mgr. Ivan Novomestský Zborový dozorca: Vladimír Malý Adresa: 916 16 Krajné 161 Telefónne číslo: +421 32 778 61 91 E-mail: farakrajne@gmail.com Web: www.ecavkrajne.sk

Myjava

Zborový farár: Mgr. Ján Velebír Námestný farár: Mgr. Samuel Velebír Zborový dozorca: Ing. Peter Talába Adresa: Nám. M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava Telefónne číslo: +421 34 621 20 47 E-mail: ecavmyjava@gmail.com

Prietrž

Administruje: Mgr. Pavol Štefek (Častkov) Zborová dozorkyňa: Zora Rýzková Adresa: 906 11 Prietrž 346 Telefónne číslo: +421 34 657 31 71

Senica

Zborový farár: Mgr. Ján Čermák Zborový dozorca: Pavel Toman Adresa: Hollého 747/22, 905 01 Senica Telefónne číslo: +421 34 651 26 83 E-mail: senica@ecav.sk

Senica-Čáčov

Zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková Zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup Adresa: Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica Telefónne číslo: +421 34 651 26 82 E-mail: cacov@evav.cz Web: cacov.evav.cz

Skalica

Zborový farár: ThDr. Peter Švehla Zborový dozorca: Ing. Dušan Lašák Adresa: Potočná 17, 909 01 Skalica Telefónne číslo: +421 34 664 42 72 E-mail: ecavskalica@yahoo.com

Sobotište

Zborový farár: Mgr. Marcel Ištván Zborová dozorkyňa: Libuša Vizváryová Adresa: 906 05 Sobotište 305 Telefónne číslo: +421 911 602 193 E-mail: sobotiste@ecav.sk

Turá Lúka

Zborová farárka: Mgr. Iveta Vachulová Zborová dozorkyňa: Anna Hornáková Adresa: 907 03 Turá Lúka 106 Telefónne číslo: +421 34 621 20 23 E-mail: turaluka@ecav.sk Web: www.ecavturaluka.eu

Vrbovce

Zborový farár: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. Námestný farár: Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. Zborový dozorca: Pavel Zloch Adresa: Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce Telefónne číslo: +421 34 628 32 02 E-mail: vrbovce@ecav.sk, fara.vrbovce@gmail.com Web: facebook.com/VrbovceZbor