Myjavský seniorát

Základné informácie

Názov Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce
Telefónne číslo 034/628 32 02, 0908 118 675
E-mail mys@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. , fara.vrbovce@gmail.com
Konseniorka: Mgr. Iveta Vachulová , turaluka@ecav.sk
Konsenior: ThDr. Peter Švehla
Seniorálny kaplán: Mgr. Ľubomír Batka st. , 0918 828 138
Seniorálny dozorca: Vladimír Malý , vladimirmaly81@gmail.com

Cirkevné zbory

Brezová pod Bradlom

Farárka: Mgr. Lívia Lichancová Adresa: Piešťanská 4/16, 906 13 Brezová pod Bradlom Telefónne číslo: 034/624 21 36, 0918 828 125 E-mail: brezova@ecav.sk

Bukovec

Farár: Mgr. Ján Sadloň Adresa: 906 14 Bukovec 138 Telefónne číslo: 0905 638 466 E-mail: bukovec@ecav.sk

Hlboké

Farár: Adresa: 906 31 Hlboké 115

Holíč

Farárka: Mgr. Emília Talábová Adresa: Bratislavská 41, 908 51 Holíč Telefónne číslo: 034/668 23 94, 0911 912 191 E-mail: holic@ecav.sk

Kostolné

Farárka: Mgr. Ľubica Kopincová Adresa: 916 13 Kostolné 2 Telefónne číslo: 032/779 02 53, 0915 101 708 E-mail: kostolne@ecav.sk Web: www.evanjelikkostolne.estranky.sk

Košariská − Priepasné

Farárka: Mgr. Zuzana Durcová Adresa: 906 15 Košariská 95 Telefónne číslo: 034/624 28 24, 0918 828 199 E-mail: kosariska@ecav.sk

Krajné

Farár: Mgr. Ivan Novomestský Adresa: 916 16 Krajné 161 Telefónne číslo: 032/778 61 91, 0908 055 807 E-mail: farakrajne@gmail.com Web: www.ecavkrajne.sk

Myjava

Farár: Mgr. Samuel Ján Mišiak, PhD. Adresa: Nám. M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava Telefónne číslo: 034/621 20 47 E-mail: fu.myjava@gmail.com

Prietrž

Farár: Adresa: 906 11 Prietrž 346

Senica

Farár: Mgr. Juraj Šefčík Adresa: Hollého 747/22, 905 01 Senica Telefónne číslo: 034/651 26 83, 0908 739 069 E-mail: senica@ecav.sk

Senica-Čáčov

Farárka: Mgr. Lenka Sedláčková Adresa: Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica Telefónne číslo: 034/651 26 82, 0918 828 190 E-mail: cacov@evav.cz Web: cacov.evav.cz

Skalica

Farár: ThDr. Peter Švehla Adresa: Potočná 17, 909 01 Skalica Telefónne číslo: 034/664 42 72, 0905 398 330

Sobotište

Farár: Mgr. Rastislav Hvožďara Adresa: 906 05 Sobotište 305 Telefónne číslo: 034/628 21 04, 0904 382 054 E-mail: sobotiste@ecav.sk

Turá Lúka

Farárka: Mgr. Iveta Vachulová Adresa: 907 03 Turá Lúka 106 Telefónne číslo: 034/621 20 23, 0907 527 333 E-mail: turaluka@ecav.sk Web: www.ecavturaluka.eu

Vrbovce

Farár: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. Adresa: Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce Telefónne číslo: 034/628 32 02, 0908 118 675 E-mail: vrbovce@ecav.sk, fara.vrbovce@gmail,com Web: facebook.com/VrbovceZbor

Častkov

Farár: Mgr. Pavol Štefek Adresa: 906 04 Častkov 103 Telefónne číslo: 034/651 13 16, 0918 828 133 E-mail: castkov@ecav.sk