Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Prietrž
Adresa 906 11 Prietrž 346
Telefónne číslo +421 34 657 31 71
E-mail
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Častkov

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Zora Rýzková
Kantor: Mgr. Peter Koprla
Administruje: Mgr. Pavol Štefek , +421 918 828 133 , pavolstefek@azet.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 v Prietrži. V Jablonici, Podhorí, Pasekoch a Rehuší sa konajú SB nepravidelne.