Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Častkov
Adresa 906 04 Častkov 103
Telefónne číslo +421 34 651 13 16
E-mail castkov@ecav.sk
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Pavol Štefek , +421 918 828 133 , pavolstefek@azet.sk
Zborová dozorkyňa: Viera Juríčková
Kantor: Ivan Zálešák

Ďalšie informácie

Služby Božie bývajú každú nedeľu o 10:30 a nešporné o 14:00.

Zbory administrované týmto zborom