Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava
Adresa Nám. M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava
Telefónne číslo +421 34 621 20 47
E-mail ecavmyjava@gmail.com
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ecavmyjava

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Velebír , +421 918 828 340 , janvelebirbj@gmail.com
Zborová farárka: Mgr. Anna Velebírová , +421 905 449 340 , annavelebirovabj@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Ľubomír Batka st. , +421 918 828 138 , lubobatka@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Peter Talába , +421 903 520 230
Kantorka: Dušana Adamcová
Kantor: Marián Cambel

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. a o 17.00  hod. na Myjave; o 14.00 hod. resp. 15.00 hod. nepravidelne v Brestovci, Starej Myjave, Poriadí, Rudníku, Jablonke a Polianke. O 14.30/17.00 hod. sú SB 1. nedeľu v mesiaci v Domove sociálnych služieb v Nezábudke a 2. nedeľu v mesiaci v Centre sociálnych služieb Jesienka.

Brat Ľubomír Batka st. je námestným farárom na kaplánskom mieste