Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Myjava
Adresa Nám. M. R. Štefánika 515/33, 907 01 Myjava
Telefónne číslo +421 34 621 20 47
E-mail ecavmyjava@gmail.com
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ecavmyjava

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Velebír , +421 918 828 340 , janvelebirbj@gmail.com
Zborová farárka: Mgr. Anna Velebírová , +421 905 449 340 , annavelebirovabj@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Samuel Velebír , +421 907 384 453 , samuel.velebir@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Peter Talába , +421 903 520 230
Kantorka: Dušana Adamcová
Kantor: Marián Cambel

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. na Myjave; druhú nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. v Rudníku a o 15.00 hod. na Poriadí; tretiu nedeľu v mesiaci o 14.00 hod. na Starej Myjave a o 15.00 hod. v Brestovci (CCVČ); prvý piatok v mesiaci o 10.00 hod. v CSS Jesienka na Myjave a zvyšné piatky o 10.00 hod. v DSS Nezábudka na Myjave. Počas adventu a pôstu bývajú Služby Božie v Jablonke a na Polianke.