Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Holíč
Adresa Bratislavská 41, 908 51 Holíč
Telefónne číslo +421 34 668 23 94
E-mail holic@ecav.sk
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Emília Talábová , +421 911 912 191 , holic@ecav.sk
Zborový dozorca: Mgr. Peter Michalička , mgr.michalicka@gmail.com
Kantorka: MUDr. Jana Uhrinová
Kantorka: Natália Václavíková
Kantor: Ing. Peter Šoltés

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Holíči a 1. nedeľu v mesiaci sú nešporné SB o 15:15 v Kopčanoch.

Číslo zborového účtu: SK82 0200 0000 0032 8595 8055