Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbovce
Adresa Kulíškova 118, 906 06 Vrbovce
Telefónne číslo +421 34 628 32 02
E-mail vrbovce@ecav.sk, fara.vrbovce@gmail.com
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Web facebook.com/VrbovceZbor

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD. , +421 908 118 675 , fara.vrbovce@gmail.com
Námestný farár: Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. , +421 908 118 675 , filo@fevth.uniba.sk
Zborový dozorca: Pavel Zloch
Kantor: Ján Pleša
Kantor: PhDr. Milan Trizuliak

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. vo Vrbovciach a striedavo o 14.00 hod. na kopaniciach.