Senica-Čáčov

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Senica-Čáčov
Adresa Čáčovská cesta 5204/146, 905 01 Senica
Telefónne číslo +421 34 651 26 82
E-mail cacov@evav.cz
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Web cacov.evav.cz
Facebook https://www.facebook.com/ECAVCacov

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Lenka Sedláčková , +421 918 828 190 , cacov@evav.cz
Zborový dozorca: Ing. Samuel Súkup
Kantorka: Elena Zelenáková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod.