Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Krajné
Adresa 916 16 Krajné 161
Telefónne číslo +421 32 778 61 91
E-mail farakrajne@gmail.com
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavkrajne.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-KRAJN%C3%89-460046075130/

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Branislav Balca , +421 944 344 808 , branislavbalcabaky@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Ivan Novomestský , +421 908 055 807 , farakrajne@gmail.com
Zborový dozorca: Vladimír Malý , vladimirmaly81@gmail.com
Kantorka: MUDr. Martina Figurová
Kantor: Pavol Mockovčiak

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8.45 hod. v Krajnom a striedavo o 14.30 hod. v Korytnianskych Kopaniciach, Žadovici, Matejovci a Hrachovišti. 

Služby Božie v Zariadení opatrovateľskej služby Krajné sa konajú každú druhú stredu o 9.30 hod. a v Domove dôchodcov Hrachovište raz za mesiac. 

Brat farár Mgr. Branislav Balca je na kaplánskom mieste.