Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hlboké
Adresa 906 31 Hlboké 115
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Myjavský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Juraj Šefčík , +421 908 739 069 , hlboke@ecav.sk
Zborový dozorca: Ing. Miloš Čobrda
Kantor: Peter Valka

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00.