Dunajsko-nitriansky seniorát

Základné informácie

Názov Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Novozámocká 25, 946 51 Nesvady
Telefónne číslo 035/642 18 29, 0915 360 757
E-mail dns@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web

Kontaktné osoby / pracovníci

Seniorka: Mgr. Mária Popičová , maria.popic@gmail.com
Konseniorka: Mgr. Zuzana Moncoľová
Konsenior: ThDr. Martin Riecky
Seniorálna dozorkyňa: Ing. Renáta Vinczeová , vinczeova@amg.sk

Cirkevné zbory

Bohunice

Farár: Adresa: 935 04 Devičany 82

Bátovce

Farárka: Mgr. Zorica Horáková Adresa: 935 03 Bátovce 31 Telefónne číslo: 036/639 42 39, 0907 278 716 E-mail: batovce@ecav.sk

Devičany

Farárka: PaedDr. Anna Ľachká Adresa: 935 04 Devičany 82 Telefónne číslo: 036/634 51 27 E-mail: ajlachki@gmail.com

Diakovce

Farárka: Mgr. Zora Tuláková Adresa: Hlavná 776, 925 81 Diakovce Telefónne číslo: 031/771 20 29, 0918 828 380 E-mail: fara@ecav-diakovce.sk Web: www.ecav-diakovce.sk

Drženice

Farár: Mgr. Ján Ľachký Adresa: 935 04 Devičany 82 Telefónne číslo: 036/634 51 27 E-mail: ajlachki@gmail.com

Farná

Farár: Adresa: 935 66 Farná 207

Gbelce

Farár: Adresa: Kolónia 741/16, 943 42 Gbelce E-mail: gbelce@ecav.sk

Hontianska Vrbica

Farárka: Mgr. Zuzana Moncoľová Adresa: 935 55 Hontianska Vrbica 211 Telefónne číslo: 036/778 93 58 E-mail: ecav.hv@gmail.com

Jabloňovce

Farár: Adresa: 935 06 Jabloňovce 7

Jur nad Hronom

Farár: Mgr. Ľubomír Trnavský Adresa: 935 57 Jur nad Hronom 193 Telefónne číslo: 036/779 30 57 E-mail: ecav.jurnadhronom@gmail.com

Kalná nad Hronom

Farár: Mgr. Ján Jančo Adresa: Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom Telefónne číslo: 036/639 51 81, 0911 253 032 E-mail: kalna@ecav.sk Web: www.ecavkalna.eu

Kolárovo

Farár: Adresa: Mostová 26, 946 03 Kolárovo

Komárno

Farárka: Mgr. Jana Kačicová Horňáková Adresa: Františkánov 15, 945 01 Komárno Telefónne číslo: tel./fax 035/771 34 34 E-mail: janahornakova@centrum.sk

Levice

Farár: ThDr. Martin Riecky Adresa: Čs. armády 18/A, 934 01 Levice Telefónne číslo: 036/631 83 18, 0918 828 115 E-mail: levice@ecav.sk Web: www.ecavlevice.sk

Neded

Farárka: Mgr. Alena Klementová Adresa: 925 85 Neded 600 Telefónne číslo: 031/779 40 10, 0918 828 188 E-mail: neded@ecav.sk

Nesvady

Farárka: Mgr. Mária Popičová Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady Telefónne číslo: 035/642 18 29, 0915 360 757 E-mail: nesvady@ecav.sk

Nitra

Farár: Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c. Adresa: Sládkovičova 12, 949 01 Nitra Telefónne číslo: 037/651 44 13 E-mail: ecav.nitra@stonline.sk Web: www.ecavnr.sk

Nové Sady

Farárka: Mgr. Jana Juššíková Adresa: 951 24 Nové Sady 238 Telefónne číslo: 037/789 41 08, 0918 828 148 Web: www.ecavns.lentil.sk

Nové Zámky

Farárka: Mgr. Janka Uhliková Adresa: Andovská 2, 940 52 Nové Zámky Telefónne číslo: 0918 828 128 E-mail: uhlik.jane@gmail.com

Plavé Vozokany

Farár: Adresa: 935 69 Plavé Vozokany 284 Telefónne číslo: 036/772 71 59, 0917 644 679 E-mail: mikkie@azet.sk

Pohronský Ruskov

Farár: Mgr. Ján Čermák Adresa: Hlavná 44, 935 62 Pohronský Ruskov Telefónne číslo: 036/779 52 36, 0907 743 989

Pribeta

Farárka: Mgr. Jaroslava Zaťková Adresa: Hlavná 233, 946 55 Pribeta Telefónne číslo: 0917 880 254, 0902 364 818

Pukanec

Farárka: Mgr. Jana Lauková Adresa: Nám. mieru 38, 935 05 Pukanec Telefónne číslo: 0907 040 032 E-mail: pukanec@ecav.sk, lauko.jana@gmail.com Web: www.pukanececav.szm.com

Rastislavice

Farár: Adresa: Hlavná 21, 941 08 Rastislavice

Svätoplukovo

Farár: Mgr. Peter Paluga Adresa: 951 16 Svätoplukovo 65 Telefónne číslo: 037/779 87 22, 0949 316 388 E-mail: peterpaluga@centrum.sk Web: www.ecav-svatoplukovo.webnode.sk

Svätý Peter

Farár: Mgr. Miloš Zaťko Adresa: Horná 17, 946 57 Svätý Peter Telefónne číslo: 0902 814 267 E-mail: svatypeter@ecav.sk

Tekovské Lužany

Farár: Adresa: Poštová 98, 935 41 Tekovské Lužany

Zemianska Olča − Lipové

Farár: Adresa: 946 14 Zemianska Olča 83

Zlaté Moravce

Farár: Adresa: Štefánikova 5, 953 01 Zlaté Moravce

Čankov

Farárka: Mgr. Elena Fajnorová Adresa: Čankov 51, 934 01 Levice Telefónne číslo: 036/633 62 26 E-mail: cankov@ecav.sk

Želiezovce

Farár: Adresa: Poľná 1, 937 01 Želiezovce

Žemberovce

Farárka: Mgr. Svetlana Dočkalová Adresa: Mjr. Gondu 490, 935 02 Žemberovce Telefónne číslo: 0918 307 638 E-mail: bodnarova.svetlana@gmail.com.