Dunajsko-nitriansky seniorát

Základné informácie

Názov Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Novozámocká 25, 946 51 Nesvady
Telefónne číslo +421 35 642 18 29, +421 915 360 757
E-mail dns@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Seniorka: Mgr. Mária Popičová , +421 915 360 757 , maria.popic@gmail.com
Seniorátny dozorca: Mgr. Štefan Bosák , +421 903 125 309 , stefanbosak@yahoo.com
Konseniorka: Mgr. Jana Juššíková , +421 918 828 148 , ecavns@gmail.com
Konsenior: ThDr. Martin Riecky , +421 918 828 115 , martinriecky@gmail.com
Zástupca seniorátneho dozorcu: Ing. Milan Kurucz , +421 905 392 333 , kurucz.donauservis@gmail.com
Zástupca seniorátneho dozorcu: Ing. Rastislav Vacho , +421 903 717 841 , rastislav.vacho@gmail.com

Cirkevné zbory

Bátovce

Zborový farár: Mgr. Ivan Klinko Adresa: 935 03 Bátovce 31 Telefónne číslo: +421 36 639 42 39 E-mail: ecavbatovce@gmail.com

Bohunice

Administruje: Mgr. Jana Lauková (Pukanec) Zborová dozorkyňa: Emília Turčanová Adresa: Bohunice 52, 935 05

Čankov

Zborová farárka: Mgr. Elena Fajnorová Zborová dozorkyňa: Martina Trgiňová Adresa: Čankov 51, 934 01 Levice E-mail: cankov@ecav.sk Web: cankov.ecav.sk

Devičany

Administruje: Mgr. Ivan Klinko (Bátovce) Zborová dozorkyňa: Ing. Eva Hrtánková Adresa: 935 04 Devičany 82 Telefónne číslo: +421 36 639 42 39 E-mail: ecavdevicany@gmail.com

Diakovce

Námestná farárka: Mgr. Zora Tuláková Zborová dozorkyňa: Ing. Renáta Vinczeová Adresa: Hlavná 776, 925 81 Diakovce Telefónne číslo: +421 31 771 20 29 E-mail: fara@ecav-diakovce.sk

Drženice

Administruje: Mgr. Ivan Klinko (Bátovce) Zborová dozorkyňa: Renáta Gunárová Adresa: 935 03 Drženice 54 Telefónne číslo: +421 36 639 42 39 E-mail: ecavdrzenice@gmail.com

Farná

Administruje: Mgr. Michaela Ravasz Pogányová, PhD. (Plavé Vozokany) Zborová dozorkyňa: Lívia Šaróka Adresa: 935 66 Farná 207

Gbelce

Administruje: Mgr. Miloš Zaťko (Svätý Peter) Zborový dozorca: Branislav Tomeš Adresa: Kolónia 741/16, 943 42 Gbelce E-mail: gbelce@ecav.sk

Hontianska Vrbica

Zborová farárka: Mgr. Zuzana Moncoľová Adresa: 935 55 Hontianska Vrbica 211 Telefónne číslo: +421 36 778 93 58 E-mail: ecav.hv@gmail.com

Jabloňovce

Administruje: Mgr. Ivan Klinko (Bátovce) Zborový dozorca: Mgr. Ľubomír Boldiš Adresa: 935 06 Jabloňovce 7 Telefónne číslo: +421 36 639 42 39 E-mail: ecavjablonovce@gmail.com

Jur nad Hronom

Námestný farár: Mgr. Jaroslav Otepka Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Bôžiková Adresa: 935 57 Jur nad Hronom 193 Telefónne číslo: +421 36 779 30 57 E-mail: ecav.jurnadhronom@gmail.com

Kalná nad Hronom

Námestný farár: Mgr. Ján Jančo Adresa: Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom Telefónne číslo: +421 36 639 51 81 E-mail: kalna@ecav.sk Web: www.ecavkalna.eu

Kolárovo

Administruje: Mgr. Mária Popičová (Nesvady) Zborová dozorkyňa: Mgr. Alžbeta Mršková Adresa: Mostová 26, 946 03 Kolárovo

Komárno

Námestná farárka: Mgr. Jana Kačicová Horňáková Zborová dozorkyňa: Helena Aggová Adresa: Františkánov 15, 945 01 Komárno Telefónne číslo: +421 918 828 131 E-mail: janahornakova@centrum.sk

Levice

Zborový farár: ThDr. Martin Riecky Zborový dozorca: Martin Drdoš ml. Adresa: Čs. armády 18/A, 934 01 Levice Telefónne číslo: +421 918 828 115 E-mail: levice@ecav.sk Web: www.ecavlevice.sk

Neded

Námestná farárka: Mgr. Alena Klementová Zborová dozorkyňa: Zuzana Šüdiová Adresa: 925 85 Neded 600 Telefónne číslo: +421 31 779 40 10 E-mail: neded@ecav.sk

Nesvady

Zborová farárka: Mgr. Mária Popičová Zborový dozorca: Ing. Milan Kurucz Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady Telefónne číslo: +421 35 642 18 29 E-mail: nesvady@ecav.sk Web: www.ecav-nesvady.sk

Nitra

Zborový farár: Mgr. Ivan Boženík Zborový dozorca: Ing. Ján Huba, CSc. Adresa: Sládkovičova 12, 949 01 Nitra Telefónne číslo: +421 37 651 44 13 E-mail: farskyurad@ecavnr.sk Web: www.ecavnr.sk

Nové Sady

Zborová farárka: Mgr. Jana Juššíková Zborový dozorca: Ing. Miroslav Novotný, PhD. Adresa: 951 24 Nové Sady 238 Telefónne číslo: +421 37 789 41 08 E-mail: ecavns@gmail.com

Nové Zámky

Zborová farárka: Mgr. Janka Uhliková Zborová dozorkyňa: Mária Vendéghová Adresa: Andovská 2, 940 52 Nové Zámky Telefónne číslo: +421 918 828 128 E-mail: uhlik.jane@gmail.com

Plavé Vozokany

Námestná farárka: Mgr. Michaela Ravasz Pogányová, PhD. Zborová dozorkyňa: Mária Balážová Adresa: 935 69 Plavé Vozokany 284 Telefónne číslo: +421 36 772 71 59 E-mail: ravaszova.michaela@gmail.com Web: www.plavevozokany.ecav.sk

Pribeta

Námestná farárka: Mgr. Jaroslava Zaťková Zborová dozorkyňa: Judita Kováčová Adresa: Hlavná 233, 946 55 Pribeta Telefónne číslo: +421 902 364 818 E-mail: jarka.zatkova@gmail.com

Pukanec

Zborová farárka: Mgr. Jana Lauková Zborový dozorca: Ing. Ján Rievaj Adresa: Nám. mieru 38, 935 05 Pukanec Telefónne číslo: +421 907 040 032 Web: www.pukanececav.szm.com

Rastislavice

Administruje: Mgr. Peter Paluga (Svätoplukovo) Zborový dozorca: doc. Štefan Týr Adresa: Hlavná 21, 941 08 Rastislavice

Svätoplukovo

Námestný farár: Mgr. Peter Paluga Zborová dozorkyňa: Emília Nemčeková Adresa: 951 16 Svätoplukovo 65 Telefónne číslo: +421 37 779 87 22 E-mail: ecav.svatoplukovo@gmail.com Web: www.ecav-svatoplukovo.webnode.sk

Svätý Peter

Zborový farár: Mgr. Miloš Zaťko Zborový dozorca: Michal Tomášik Adresa: Horná 17, 946 57 Svätý Peter Telefónne číslo: +421 902 814 267

Tekovské Lužany

Administruje: Mgr. Michaela Ravasz Pogányová, PhD. (Plavé Vozokany) Zborová dozorkyňa: Soňa Mervová Adresa: Poštová 98, 935 41 Tekovské Lužany Telefónne číslo: +421 948 513 075

Zemianska Olča − Lipové

Administruje: Mgr. Jana Kačicová Horňáková (Komárno) Zborová dozorkyňa: Emília Baloghová Adresa: 946 14 Zemianska Olča 83

Zlaté Moravce

Zborový kaplán: Mgr. Ondrej Baranec Zborová dozorkyňa: Ing. Lýdia Bančáková Adresa: Štefánikova 5, 953 01 Zlaté Moravce E-mail: zlatemoravce@ecav.sk Web: https://www.zlatemoravce.ecav.sk/

Želiezovce

Administruje: Mgr. Ján Jančo (Kalná nad Hronom) Zborová dozorkyňa: Mgr. Klára Kissová Adresa: Poľná 2, 937 01 Želiezovce Telefónne číslo: +421 36 779 52 36

Žemberovce

Zborová farárka: Mgr. Svetlana Dočkalová Zborový dozorca: PhDr. Slavomír Bárczy, MBA Adresa: Mjr. Gondu 490, 935 02 Žemberovce Telefónne číslo: +421 918 307 638 E-mail: zemberovce.ecav@gmail.com