Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nitra
Adresa Sládkovičova 12, 949 01 Nitra
Telefónne číslo +421 37 651 44 13
E-mail farskyurad@ecavnr.sk
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavnr.sk
Facebook www.facebook.com/ecavnitra

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ivan Boženík , +421 918 828 150 , farar@ecavnr.sk
Zborový dozorca: Ing. Ján Huba, CSc. , huba@slovenskychov.sk
Kantor: Dušan Kovarčík

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 a vo štvrtok o 17:00 (v letnom čase o 18:00).

Zbory administrované týmto zborom