Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kolárovo
Adresa Mostová 26, 946 03 Kolárovo
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nesvady

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Mgr. Alžbeta Mršková
Administruje: Mgr. Mária Popičová , +421 915 360 757 , maria.popic@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 14:00.