Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Neded
Adresa 925 85 Neded 600
Telefónne číslo +421 31 779 40 10
E-mail neded@ecav.sk
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Alena Klementová , +421 918 828 188 , neded@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Zuzana Šüdiová
Kantor: Ján Karkuš
Kantorka: Mgr. Alena Klementová , +421 918 828 188 , neded@ecav.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. v Nedede a každú druhú nedeľu a počas sviatkov o 11.00 hod. v Žihárci.