Kalná nad Hronom

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kalná nad Hronom
Adresa Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom
Telefónne číslo +421 36 639 51 81
E-mail kalna@ecav.sk
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavkalna.eu

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Ján Jančo , +421 911 253 032 , jankojanco@gmail.com
Kantorka: Eva Gáliková
Zástupca zborového dozorcu: Ľuboš Hasič

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Kalnej nad Hronom. 

1. a 3. nedeľu v mesiaci sú SB o 11:00 v Loku a 2. a 4. nedeľu o 11:00 v Dolnej Seči. 

1. nedeľu v mesiaci sa konajú SB o 14:00 v Hornej Seči, 2. nedeľu o 14:00 v M. Kozmálovciach, 3. nedeľu o 14:00 v Beši  a 4. nedeľu v mesiaci o 14:00 v Novom Tekove.


Zbory administrované týmto zborom