Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Želiezovce
Adresa Poľná 2, 937 01 Želiezovce
Telefónne číslo +421 36 779 52 36
E-mail
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kalná nad Hronom

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová dozorkyňa: Mgr. Klára Kissová
Administruje: Mgr. Ján Jančo , +421 911 253 032 , jankojanco@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú o 8.00 v Hronovciach, o 10.00 v Želiezovciach a 1. nedeľu v mesiaci v Čate o 14.00.