Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žemberovce
Adresa Mjr. Gondu 490, 935 02 Žemberovce
Telefónne číslo +421 918 307 638
E-mail zemberovce.ecav@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Svetlana Dočkalová , +421 918 307 638 , bodnarova.svetlana@gmail.com
Zborový dozorca: PhDr. Slavomír Bárczy, MBA
Kantor: Ing. Ján Kvanka

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00.