Plavé Vozokany

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Plavé Vozokany
Adresa 935 69 Plavé Vozokany 284
Telefónne číslo +421 36 772 71 59
E-mail ravaszova.michaela@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.plavevozokany.ecav.sk
Facebook www.facebook.com/plavevozokany/

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Michaela Ravasz Pogányová, PhD. , +421 948 513 075 , ravaszova.michaela@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mária Balážová
Kantor: JUDr. Mgr. Milan Goga

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.45 hod. a každý utorok o 14.00 hod.

Zbory administrované týmto zborom