Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nové Zámky
Adresa Andovská 2, 940 52 Nové Zámky
Telefónne číslo +421 918 828 128
E-mail uhlik.jane@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Janka Uhliková , +421 918 828 128 , uhlik.jane@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mária Vendéghová
Kantorka: Radoslava Kissová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:00 v Nových Zámkoch a poslednú nedeľu v mesiaci o 11:30 v Malej Mani.