Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gbelce
Adresa Kolónia 741/16, 943 42 Gbelce
Telefónne číslo
E-mail gbelce@ecav.sk
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Peter

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Branislav Tomeš
Administruje: Mgr. Miloš Zaťko , +421 902 814 267 , miki.zatko@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 11:00 striedavo v Gbelciach a Štúrove.