Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Komárno
Adresa Františkánov 15, 945 01 Komárno
Telefónne číslo +421 918 828 131
E-mail janahornakova@centrum.sk
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevny.zbor.ECAV.Komarno/

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Jana Kačicová Horňáková , +421 918 828 131 , janahornakova@centrum.sk
Zborová dozorkyňa: Helena Aggová
Kantorka: Mgr. Eva Kerepeczká

Ďalšie informácie

Služby Božie v Komárne sa konajú každú nedeľu o 9:00 v slovenčine, 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 11:00 v maďarskom jazyku a v stredu o 16:00. V Iži sú Služby Božie 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 13:00 a v Domovoch dôchodcov podľa dohody.

Zbory administrované týmto zborom