Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rastislavice
Adresa Hlavná 21, 941 08 Rastislavice
Telefónne číslo
E-mail
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätoplukovo

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: doc. Štefan Týr
Kantor: Bc. Timotej Paluga
Kantor: Ing. Teodor Paluga
Administruje: Mgr. Peter Paluga , +421 949 316 388 , peterpaluga@centrum.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00.


Číslo zborového účtu: SK67 0900 0000 0000 3473 3333