Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätoplukovo
Adresa 951 16 Svätoplukovo 65
Telefónne číslo +421 37 779 87 22
E-mail ecav.svatoplukovo@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecav-svatoplukovo.webnode.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Peter Paluga , +421 949 316 388 , peterpaluga@centrum.sk
Zborová dozorkyňa: Emília Nemčeková
Kantor: Ing. Teodor Paluga
Kantor: Timotej Paluga

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 8:30.

Zbory administrované týmto zborom