Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Jabloňovce
Adresa 935 06 Jabloňovce 7
Telefónne číslo +421 36 639 42 39
E-mail ecavjablonovce@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bátovce

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Mgr. Ľubomír Boldiš
Kantorka: Monika Siekeľová
Administruje: Mgr. Ivan Klinko , +421 949 050 663 , klinko6@uniba.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú o 8.30 hod. 2x za mesiac a na výročné sviatky.