Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Jabloňovce
Adresa 935 06 Jabloňovce 7
Telefónne číslo
E-mail ecavjablonovce@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žemberovce

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový dozorca: Mgr. Ľubomír Boldiš
Kantorka: Monika Siekeľová
Administruje: Mgr. Svetlana Dočkalová , +421 918 307 638 , bodnarova.svetlana@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú o 8.30 hod. 2x za mesiac a na výročné sviatky.