Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bátovce
Adresa 935 03 Bátovce 31
Telefónne číslo +421 36 639 42 39
E-mail ecavbatovce@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Administrovaný zo zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žemberovce

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový kaplán: Mgr. Ivan Klinko , +421 949 050 663 , klinko6@uniba.sk
Zborový dozorca: Juraj Gašpár
Kantorka: Ing. Viera Gašpárová
Administruje: Mgr. Svetlana Dočkalová , +421 918 307 638 , bodnarova.svetlana@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00.