Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bátovce
Adresa 935 03 Bátovce 31
Telefónne číslo +421 36 639 42 39
E-mail ecavbatovce@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ecavbatovce

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ivan Klinko , +421 949 050 663 , klinko6@uniba.sk
Administrátorka zborového dozorcu: Milena Boženíková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod.

Zbory administrované týmto zborom