Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Devičany
Adresa 935 04 Devičany 82
Telefónne číslo +421 36 634 51 27
E-mail aj.lachki@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: PaedDr. Anna Ľachká , aj.lachki@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Eva Hrtánková
Kantorka: Monika Siekeľová
Kantor: Ing. Tomáš Zachar
Kantor: Oleg Ľachký

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:30.

Zbory administrované týmto zborom