Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nové Sady
Adresa 951 24 Nové Sady 238
Telefónne číslo +421 37 789 41 08
E-mail ecavns@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-NOV%C3%89-SADY-200623057195739/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Jana Juššíková , +421 918 828 148 , ecavns@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Emília Strihová
Kantorka: Veronika Ešše
Kantorka: Lucia Marečková
Kantor: Ivan Šooš

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9:30 v Nových Sadoch, 1. nedeľu v mesiaci o 11:00 v Malom Záluží a poslednú nedeľu v mesiaci o 14:00 v Radošinej- Bzince.