Jur nad Hronom

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Jur nad Hronom
Adresa 935 57 Jur nad Hronom 193
IBAN SK4009000000000028611567
Telefónne číslo +421 36 779 30 57
E-mail ecav.jurnadhronom@gmail.com
Seniorát Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Jaroslav Otepka , +421 918 575 251 , jaroslavotepka@yahoo.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Bôžiková
Kantorka: Júlia Gerbárová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10:00 v Jure nad Hronom, 1. nedeľu v mesiaci o 8:30 v Mýtnych Ludanoch, 2. a 4. nedeľu o 8:30 v Starom Hrádku a 3. nedeľu v mesiaci o 11:30 v Šárovciach.