Zvolenský seniorát

Základné informácie

Názov Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa 962 61 Ostrá Lúka 81
Telefónne číslo +421 905 581 734
E-mail zvs@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.zvs.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Ján Čáby , +421 905 581 734 , zvs@ecav.sk
Konsenior: Mgr. Daniel Duraj , +421 905 241 899 , danielduraj@yahoo.com
Seniorálna kaplánka: Mgr. Michaela Púpalová , +421 950 771 635 , pupalova.michaela@yahoo.com
Seniorálny dozorca: PaedDr. Mgr. Slavomír Hanuska , evg@stonline.sk

Cirkevné zbory

Badín

Zborový farár: Mgr. Roman Dovala Adresa: Krčméryho 7, 976 32 Badín Telefónne číslo: +421 48 418 26 43 E-mail: dovala.roman@gmail.com Web: www.ecavbadin.sk

Banská Bystrica

Predsedajúci farár: Mgr. Daniel Koštial Adresa: Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica Telefónne číslo: +421 48 415 51 16, +421 48 415 10 53 Web: www.ecavbb.sk

Banská Bystrica-Radvaň

Zborový farár: Mgr. Michal Zajden , PhD. Adresa: Sládkovičova 5, 974 05 Banská Bystrica Telefónne číslo: +421 905 281 737 E-mail: fara@rezbb.sk Web: www.rezbb.sk

Brezno

Zborový farár: Mgr. Radim Pačmár, PhD. Adresa: Nám. gen. M. R. Štefánika 26, 977 01 Brezno Telefónne číslo: +421 915 793 387 E-mail: radim.pacmar@gmail.com

Dobrá Niva

Zborová farárka: Mgr. Jarmila Balková Adresa: E. M. Šoltésovej 121/14, 962 61 Dobrá Niva Telefónne číslo: +421 45 538 23 89, +421 907 789 640 E-mail: dobraniva@ecav.sk Web: www.czdn.sk

Horná Lehota

Administruje: Mgr. Štefan Škorupa (Mýto pod Ďumbierom) Adresa: 976 51 Horná Lehota 55 Telefónne číslo: +421 903 905 352

Horná Mičiná

Zborový farár: Mgr. Daniel Duraj Adresa: 974 01 Horná Mičiná 46 Telefónne číslo: +421 48 418 09 24 E-mail: hornamicina@ecav.sk

Hrochoť

Zborová farárka: Mgr. Beata Fraňová Adresa: Hlavná 542/140, 976 37 Hrochoť Telefónne číslo: +421 48 419 01 15 E-mail: hrochot@ecav.sk

Hronsek

Námestná farárka: Mgr. Anna Jakušová Adresa: A. H. Krčméryho 8, 976 31 Hronsek Telefónne číslo: +421 48 418 81 65 E-mail: ecavhronsek@snailnet.sk

Kremnica

Zborový farár: Mgr. Jozef Pacek Adresa: Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica Telefónne číslo: +421 45 674 27 37 E-mail: jmpacek@gmail.com

Ľubietová

Námestná farárka: Mgr. Renáta Rényeiová Adresa: Hrnčiarska 196/8, 976 55 Ľubietová Telefónne číslo: +421 48 419 52 36 E-mail: lubietova@ecav.sk

Mýto pod Ďumbierom

Zborový farár: Mgr. Štefan Škorupa Adresa: 976 44 Mýto pod Ďumbierom 205 Telefónne číslo: +421 48 619 53 52 E-mail: myto@ecav.sk Web: www.ecavmyto.sk

Očová

Administruje: Mgr. Branislav Kováč (Zvolenská Slatina) Adresa: 1. mája 604/10, 962 23 Očová Telefónne číslo: +421 950 771 635, +421 907 840 358 E-mail: czocova@gmail.com

Ostrá Lúka

Zborový farár: Mgr. Ján Čáby Adresa: 962 61 Ostrá Lúka 81 Telefónne číslo: +421 905 581 734 E-mail: ostraluka@ecav.sk Web: www.czostraluka.sk

Poniky

Zborový farár: Mgr. Peter Kevický Adresa: Horná 236/11, 976 33 Poniky Telefónne číslo: +421 48 419 32 13 E-mail: kevicky.peter@gmail.com

Slovenská Ľupča

Zborový farár: Mgr. Ján Jakuš Adresa: Nám. SNP 26, 976 13 Slovenská Ľupča Telefónne číslo: +421 48 418 78 07

Zvolen

Zborový farár: Mgr. Ján Mojzsis Adresa: Nám. SNP 11/17, 960 01 Zvolen Telefónne číslo: +421 45 533 53 02 E-mail: zvolen@ecav.sk Web: www.ecavzvolen.sk

Zvolenská Slatina

Zborový farár: Mgr. Branislav Kováč Adresa: Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina Telefónne číslo: +421 907 840 358 E-mail: czslatina@gmail.com
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.