Zvolenský seniorát

Základné informácie

Názov Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa 962 61 Ostrá Lúka 81
Telefónne číslo 0905 581 734
E-mail zvs@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.zvs.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Ján Čáby , zvs@ecav.sk
Konsenior: Mgr. Daniel Duraj , danielduraj@yahoo.com
Seniorálny dozorca: PaedDr. Mgr. Slavomír Hanuska , evg@stonline.sk

Cirkevné zbory

Badín

Farár: Mgr. Roman Dovala Adresa: Krčméryho 7, 976 32 Badín Telefónne číslo: 048/418 26 43, 0905 757 672 E-mail: badin@ecav.sk, dovala.roman@gmail.com Web: www.ecavbadin.sk

Banská Bystrica

Farár: Mgr. Daniel Koštial Adresa: Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica Telefónne číslo: 048 415 51 16 (fara), 048 415 10 53 (Daniel a Slávka Koštialovci) E-mail: b.bystrica@ecav.sk, ecavbb@ecavbb.sk Web: www.ecavbb.sk

Banská Bystrica-Radvaň

Farár: Mgr. Michal Zajden , PhD. Adresa: Sládkovičova 5, 974 05 Banská Bystrica Telefónne číslo: 048 41 01 855, 0905 281 737 E-mail: fara@rezbb.sk Web: www.rezbb.sk

Brezno

Farár: Mgr. Radim Pačmár Adresa: Nám. gen. M. R. Štefánika 26, 977 01 Brezno Telefónne číslo: 0915 793 387 E-mail: radim.pacmar@gmail.com Web: www.facebook.com/ECAV-Brezno-305112726492677/

Dobrá Niva

Farárka: Mgr. Jarmila Balková Adresa: E. M. Šoltésovej 121/14, 962 61 Dobrá Niva Telefónne číslo: 045/538 23 89, 0907 789 640 E-mail: dobraniva@ecav.sk Web: www.czdn.sk

Horná Lehota

Farár: Adresa: 976 51 Horná Lehota 55 Telefónne číslo: 0903 905 352

Horná Mičiná

Farár: Mgr. Daniel Duraj Adresa: 974 01 Horná Mičiná 46 Telefónne číslo: 048/418 09 24, 0905 241 899 E-mail: hornamicina@ecav.sk Web: https://www.facebook.com/groups/CZ.ECAV.HM

Hrochoť

Farárka: Mgr. Beata Fraňová Adresa: Hlavná 542/140, 976 37 Hrochoť Telefónne číslo: 048/419 01 15, 0908 621 352 E-mail: hrochot@ecav.sk

Hronsek

Farárka: Mgr. Anna Jakušová Adresa: A. H. Krčméryho 8, 976 31 Hronsek Telefónne číslo: 048 41 88 165, 0918 828 120 E-mail: hronsek@ecav.sk, ecavhronsek@snailnet.sk

Kremnica

Farár: Mgr. Jozef Pacek Adresa: Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica Telefónne číslo: 045/674 27 37, 0911 890 796 E-mail: kremnica@ecav.sk, jmpacek@gmail.com

Mýto pod Ďumbierom

Farár: Mgr. Štefan Škorupa Adresa: 976 44 Mýto pod Ďumbierom 205 Telefónne číslo: 048/619 53 52, 0903 905 352 E-mail: myto@ecav.sk Web: www.ecavmyto.sk

Ostrá Lúka

Farár: Mgr. Ján Čáby Adresa: 962 61 Ostrá Lúka 81 Telefónne číslo: 045 53 91 116, 0905 581 734 E-mail: ostraluka@ecav.sk Web: www.czostraluka.sk

Očová

Farárka: Mgr. Irena Gajdošová Adresa: 1. mája 604/10, 962 23 Očová Telefónne číslo: 045 53 49 392, 0918 828 193 E-mail: ocova@ecav.sk

Poniky

Farár: Mgr. Peter Kevický Adresa: Horná 236/11, 976 33 Poniky Telefónne číslo: 048/419 32 13 E-mail: kevicky.peter@gmail.com

Slovenská Ľupča

Farár: Mgr. Ján Jakuš Adresa: Nám. SNP 26, 976 13 Slovenská Ľupča Telefónne číslo: 048 41 87 807, 0918 828 126

Zvolen

Farár: Mgr. Ján Mojzsis Adresa: Nám. SNP 11/17, 960 01 Zvolen Telefónne číslo: 045 53 35 302, 0902 345 967 E-mail: zvolen@ecav.sk, evfu_farar_zv@zoznam.sk Web: www.ecavzvolen.sk

Zvolenská Slatina

Farár: Mgr. Branislav Kováč Adresa: Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina Telefónne číslo: 0907 840 358 E-mail: czslatina@gmail.com

Ľubietová

Farárka: Mgr. Renáta Rényeiová Adresa: Hrnčiarska 196/8, 976 55 Ľubietová Telefónne číslo: 048 41 95 236 E-mail: lubietova@ecav.sk