Zvolenský seniorát

Základné informácie

Názov Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Adresa Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica
Telefónne číslo +421 911 890 796
E-mail zvs@ecav.sk
Dištrikt Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Web www.zvs.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Senior: Mgr. Jozef Pacek , +421 911 890 796 , jmpacek@gmail.com
Seniorátna dozorkyňa: RNDr. Viera Kadlecová , kadlec209@gmail.com
Konsenior: Mgr. Daniel Koštial , +421 907 506 639 , daniel.kostial@gmail.com
Zástupca seniorátneho dozorcu: Ing. Igor Hano , igorhano55@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Filip Púpala , +421 940 199 985 , filip.pupala@gmail.com

Cirkevné zbory

Badín

Zborový farár: Mgr. Roman Dovala Zborová dozorkyňa: RNDr. Viera Kadlecová Adresa: Krčméryho 7, 976 32 Badín Telefónne číslo: +421 48 418 26 43 E-mail: dovala.roman@gmail.com Web: www.ecavbadin.sk

Banská Bystrica

Predsedajúci farár: Mgr. Daniel Koštial Zborový dozorca: Ing. Vladimír Zeman Adresa: Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica Telefónne číslo: +421 48 415 51 16, +421 48 415 10 53 E-mail: daniel.kostial@gmail.com Web: www.ecavbb.sk

Banská Bystrica-Radvaň

Zborový farár: Mgr. Michal Zajden , PhD. Zborový dozorca: Mgr. Martin Drienovský Adresa: Sládkovičova 5, 974 05 Banská Bystrica Telefónne číslo: +421 905 281 737 E-mail: fara@rezbb.sk Web: www.rezbb.sk

Brezno

Zborový farár: Mgr. Radim Pačmár, PhD. Zborový dozorca: Ing. Milan Dolňan Adresa: Nám. gen. M. R. Štefánika 26, 977 01 Brezno Telefónne číslo: +421 915 793 387 E-mail: radim.pacmar@gmail.com

Dobrá Niva

Administruje: Mgr. Ján Čáby (Ostrá Lúka) Námestná farárka: Mgr. Jarmila Balková Zborová dozorkyňa: Mgr. Zuzana Smutná Adresa: E. M. Šoltésovej 121/14, 962 61 Dobrá Niva Telefónne číslo: +421 905 581 734 E-mail: dobraniva@ecav.sk Web: www.czdn.sk

Horná Lehota

Administruje: Mgr. Štefan Škorupa (Mýto pod Ďumbierom) Zborová dozorkyňa: Júlia Krakovská Adresa: 976 51 Horná Lehota 55 Telefónne číslo: +421 903 905 352 E-mail: myto@ecav.sk

Horná Mičiná

Zborový farár: Mgr. Daniel Duraj Zborový dozorca: Ing. Pavol Saktor Adresa: 974 01 Horná Mičiná 46 Telefónne číslo: +421 48 418 09 24 E-mail: hornamicina@ecav.sk

Hrochoť

Zborová farárka: Mgr. Beata Šalamun Fraňová Zborová dozorkyňa: Anna Kulfasová Adresa: Hlavná 542/140, 976 37 Hrochoť Telefónne číslo: +421 48 419 01 15 E-mail: hrochot@ecav.sk

Hronsek

Námestná farárka: Mgr. Anna Jakušová Zborová dozorkyňa: Želmíra Slancová Adresa: A. H. Krčméryho 8, 976 31 Hronsek Telefónne číslo: +421 48 418 81 65, +421 918 828 120 E-mail: ecavhronsek@snailnet.sk

Kremnica

Zborový farár: Mgr. Jozef Pacek Zborový dozorca: Mgr. Peter Weis Adresa: Pavla Križku 394/12, 967 01 Kremnica Telefónne číslo: +421 911 890 796 E-mail: jmpacek@gmail.com

Ľubietová

Námestná farárka: Mgr. Renáta Rényeiová Zborová dozorkyňa: Helena Majerová Adresa: Hrnčiarska 196/8, 976 55 Ľubietová Telefónne číslo: +421 48 419 52 36, +421 948 656 710 E-mail: lubietova@ecav.sk

Mýto pod Ďumbierom

Zborový farár: Mgr. Štefan Škorupa Zborová dozorkyňa: Zdenka Englerová Adresa: 976 44 Mýto pod Ďumbierom 205 Telefónne číslo: +421 903 905 352 E-mail: myto@ecav.sk Web: www.ecavmyto.sk

Očová

Zborová farárka: Mgr. Michaela Púpalová Zborová dozorkyňa: JUDr. Lenka Stančíková Adresa: 1. mája 604/10, 962 23 Očová E-mail: czocova@gmail.com Web: www.ocova.ecav.sk

Ostrá Lúka

Zborový farár: Mgr. Ján Čáby Zborová dozorkyňa: Anna Janovicová Adresa: 962 61 Ostrá Lúka 81 Telefónne číslo: +421 905 581 734 E-mail: ostraluka@ecav.sk Web: www.czostraluka.sk

Poniky

Zborový farár: Mgr. Peter Kevický Zborová dozorkyňa: Mgr. Božena Ľauková Adresa: Horná 236/11, 976 33 Poniky Telefónne číslo: +421 48 419 32 13 E-mail: kevicky.peter@gmail.com

Slovenská Ľupča

Zborový farár: Mgr. Ján Jakuš Zborový dozorca: Ing. Matej Jakuš Adresa: Nám. SNP 26, 976 13 Slovenská Ľupča Telefónne číslo: +421 918 828 126

Zvolen

Zborový farár: Mgr. Ján Mojzsis Námestná farárka: Mgr. Lívia Mojzsisová Zborový dozorca: Vladimír Fabok Adresa: Nám. SNP 11/17, 960 01 Zvolen Telefónne číslo: +421 45 533 53 02 E-mail: zvolen@ecav.sk

Zvolenská Slatina

Zborový farár: Mgr. Branislav Kováč Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Parobková Adresa: Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina Telefónne číslo: +421 907 840 358 E-mail: ecavslatina@gmail.com Web: www.ecavslatina.sk