Slovenská Ľupča

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Slovenská Ľupča
Adresa Nám. SNP 26, 976 13 Slovenská Ľupča
Telefónne číslo +421 918 828 126
E-mail
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Jakuš , +421 918 828 126
Zborový dozorca: Ing. Matej Jakuš
Kantor: Peter Čabrák

Ďalšie informácie

Služby Božie: Slovenská Ľupča o 9.00 hod., Šalková o 11.00 hod. (striedavo s Lučatínom), Lučatín o 11.00 hod. (striedavo so Šalkovou)