Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrochoť
Adresa Hlavná 542/140, 976 37 Hrochoť
Telefónne číslo +421 48 419 01 15
E-mail hrochot@ecav.sk
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/ecavhrochot

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Beata Šalamun Fraňová , +421 908 621 352 , beata.fr@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Anna Kulfasová
Kantorka: Marta Kršačková

Ďalšie informácie

Služby Božie:
Hrochoť o 11.00 hod.
Bečov o 14.00 hod. (nepravidelne)