Banská Bystrica

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Bystrica
Adresa Lazovná 42, 974 01 Banská Bystrica
Telefónne číslo +421 48 415 51 16, +421 48 415 10 53
E-mail daniel.kostial@gmail.com
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavbb.sk
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Bansk%C3%A1-Bystrica-330421673758703/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Predsedajúci farár: Mgr. Daniel Koštial , +421 907 506 639 , daniel.kostial@gmail.com
Zborová farárka: Mgr. Slávka Koštialová , +421 907 509 252 , slavka.kostialova@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Vladimír Zeman
Kantor: Mgr. art. Peter Bibza
Kantor: Ing. Peter Čabrák
Kantor: PaedDr. Tomáš Škraban, PhD.

Ďalšie informácie

Mgr. Daniel Koštial je v CZ predsedajúci zborový farár.

Služby Božie:

9.00 hod. – Banská Bystrica
11.30 hod. – Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta

1. nedeľa v mesiaci – 15.00 hod. – Senica
2. nedeľa v mesiaci – 15.00 hod. – Nemce
2. nedeľa v mesiaci – 16.15 hod. – Kynceľová
3. nedeľa v mesiaci – 15.00 hod. – DD Krivánska
4. nedeľa v mesiaci – 15.00 hod. – Podlavice
4. nedeľa v mesiaci – 16.15 hod. – Riečka, každý 2. mesiac