Horná Mičiná

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Horná Mičiná
Adresa 974 01 Horná Mičiná 46
Telefónne číslo +421 48 418 09 24
E-mail hornamicina@ecav.sk
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook https://www.facebook.com/groups/CZ.ECAV.HM

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Daniel Duraj , +421 905 241 899 , danielduraj@yahoo.com
Zborový dozorca: Ing. Pavol Saktor
Kantor: Ondrej Kosec
Kantor: Ing. Juraj Meniar

Ďalšie informácie

Služby Božie:
Horná Mičiná o 9.00 hod.
Môlča o 10.30 hod. (1. nedeľa v mesiaci)
Čerín-Čačín o 10.30 hod. (2. nedeľa v mesiaci)
Dolná Mičiná o 10.30 hod. (3. nedeľa v mesiaci)