Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zvolen
Adresa Nám. SNP 11/17, 960 01 Zvolen
Telefónne číslo +421 45 533 53 02
E-mail zvolen@ecav.sk
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Mojzsis , +421 911 860 803 , janmojzsis@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Lívia Mojzsisová , +421 904 546 317 , livia.mojzsisova@gmail.com
Zborový dozorca: Vladimír Fabok
Kantor: Ján Hegeduš
Kantor: Mgr. Ján Štriho

Ďalšie informácie

Mgr. Lívia Mojzsisová je na kaplánskom mieste. 

Služby Božie (SB) vo Zvolene sa konajú každú nedeľu o 9:00 a 17:00 a každú stredu o 17:00. V Budči, Kováčovej, Lieskovci a Lukovom sú SB striedavo raz za mesiac v nedeľu o 15:00.

V utorok o 9:00 bývajú SB v Domove dôchodcov Záhonok, Zvolen-Sekier. Jedenkrát za mesiac sú SB v Ústave sociálnej starostlivosti.