Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno
Adresa Nám. gen. M. R. Štefánika 26, 977 01 Brezno
Telefónne číslo +421 915 793 387
E-mail radim.pacmar@gmail.com
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Facebook www.facebook.com/ECAV-Brezno-305112726492677/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Radim Pačmár, PhD. , +421 915 793 387 , radim.pacmar@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Milan Dolňan
Kantor: Oliver Martinec
Kantorka: Mgr. Jana Sedliaková

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. v Brezne a 5x ročne vo Vaľkovni.