Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Poniky
Adresa Horná 236/11, 976 33 Poniky
Telefónne číslo +421 48 419 32 13
E-mail kevicky.peter@gmail.com
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Peter Kevický , +421 905 278 143 , kevicky.peter@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Mgr. Božena Ľauková

Ďalšie informácie

Služby Božie sú o 9.30 hod. v Ponikách, o 11.00 hod. v Dúbravici a 1x v mesiaci o 12.30 hod. v Oravciach (v lete o 8.30 hod.)