Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hronsek
Adresa A. H. Krčméryho 8, 976 31 Hronsek
Telefónne číslo +421 48 418 81 65, +421 918 828 120
E-mail ecavhronsek@snailnet.sk
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Anna Jakušová , +421 918 828 120 , ecavhronsek@snailnet.sk
Zborová dozorkyňa: Želmíra Slancová
Kantor: Ľubomír Balko

Ďalšie informácie

Služby Božie:
Hronsek o 9.00 hod.
Sliač o 10.30 hod.
Veľká Lúka o 13.00 hod. (1. nedeľa v mesiaci)
Sampor o 13.00 hod. (2. a 4. nedeľa v mesiaci)
Vlkanová o 13.00 hod. (3. nedeľa v mesiaci)
Sielnica a Lukavica o 13.00 hod. (5. nedeľa v mesiaci)