Zvolenská Slatina

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zvolenská Slatina
Adresa Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina
Telefónne číslo +421 907 840 358
E-mail ecavslatina@gmail.com
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavslatina.sk
Facebook www.facebook.com/czslatina

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Branislav Kováč , +421 907 840 358 , czslatina@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Parobková
Kantorka: Oľga Drobová

Ďalšie informácie

Služby Božie:
Zvolenská Slatina o 9.00 hod.
Hriňová o 12.30 hod. (1. nedeľa v mesiaci)
Detva o 14.00 hod. (1. nedeľa v mesiaci)

Ak máte záujem o návštevu pamätnej izby Terézie Vansovej, kontaktujte farský úrad: 0907 840 358.