Zvolenská Slatina

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Zvolenská Slatina
Adresa Terézie Vansovej 306/4, 962 01 Zvolenská Slatina
Telefónne číslo +421 907 840 358
E-mail ecavslatina@gmail.com
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavslatina.sk
Facebook www.facebook.com/ecavslatina

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Branislav Kováč , +421 907 840 358 , ecavslatina@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Ing. Zuzana Parobková
Kantorka: Barbora Kováčová

Ďalšie informácie

Služby Božie (SB) sú vo Zvolenskej Slatine o 9.00 hod., v Hriňovej o 13.00 hod. (1x do mesiaca) a na Detve o 14.00 hod. (1x do mesiaca). SB v Slatinských Lazoch sú 4x do roka.

Ak máte záujem o návštevu pamätnej izby Terézie Vansovej, kontaktujte zborového farára.