Ostrá Lúka

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ostrá Lúka
Adresa 962 61 Ostrá Lúka 81
Telefónne číslo +421 905 581 734
E-mail ostraluka@ecav.sk
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.czostraluka.sk
Facebook https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Ostr%C3%A1-L%C3%BAka-275048289260333/?ref=br_rs

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Čáby , +421 905 581 734 , ostraluka@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Anna Janovicová
Kantorka: Mgr. Beáta Hanesová
Kantorka: Sarah Čábyová

Ďalšie informácie

Služby Božie sú v Ostrej Lúke o 8.30 hod., v Dubovom o 10.00 hod. vždy 1., 3. a 5. nedeľu v mesiaci. SB v Hronskej Breznici sú o 13.00 hod. 2. nedeľu v mesiaci.


Zbory administrované týmto zborom