Ľubietová

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ľubietová
Adresa Hrnčiarska 196/8, 976 55 Ľubietová
Telefónne číslo +421 48 419 52 36
E-mail lubietova@ecav.sk
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestná farárka: Mgr. Renáta Rényeiová , +421 948 656 710 , renata.renyeiova@gmail.com
Zborová dozorkyňa: Helena Majerová
Kantorka: Anna Hrašková
Kantorka: Janka Majerová
Kantorka: Dana Rosenbergerová

Ďalšie informácie

Služby Božie:
Ľubietová o 9.00 hod.
Strelníky o 10.30 hod.
Povrazník o 13.00 hod. (posledná nedeľa v mesiaci)