Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Badín
Adresa Krčméryho 7, 976 32 Badín
Telefónne číslo +421 48 418 26 43
E-mail dovala.roman@gmail.com
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.ecavbadin.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Roman Dovala , +421 905 757 672 , dovala.roman@gmail.com
Zborová dozorkyňa: RNDr. Viera Kadlecová , kadlec209@gmail.com

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod.