Banská Bystrica-Radvaň

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Bystrica-Radvaň
Adresa Sládkovičova 5, 974 05 Banská Bystrica
Telefónne číslo +421 905 281 737
E-mail fara@rezbb.sk
Seniorát Zvolenský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.rezbb.sk
Facebook www.facebook.com/RezBB

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Michal Zajden , PhD. , +421 905 281 737 , zajdenmichal@gmail.com
Zborový dozorca: Mgr. Martin Drienovský
Kantorka: Mgr. Dana Kostelná

Ďalšie informácie

Služby Božie:
Banská Bystrica – Radvaň o 9.00 hod. (1. nedeľa)

Králiky o 11.00 hod. (1. nedeľa)
Kremnička o 14:00 (1. nedeľa)

Horné Pršany o 14.00 hod. (2. nedeľa)
Malachov o 14.00 hod. (3. nedeľa)

Správca cintorína: Ing. Milan Zajac; kontakt: 0948 523 352